Nie można zmienić folderom atrybutu „ukryty” „systemowy” „tylko do odczytu” ?

Kilkukrotnie spotkałem się z takim zachowaniem systemu operacyjnego, że po podłączeniu pendrajwa wszystkie foldery w katalogu głównym na nim otrzymywały atrybuty ukryty, systemowy i tylko do odczytu. Skanowałem później pendrajwa i komputer programami antywirusowymi które o dziwo – nie znalazły infekcji.

Zostawałem z problemem mnóstwa katalogów, którym ręcznie trzeba było zmieniać atrybuty, gdyż okienkowe narzędzia windows nie potrafią zmieniać atrybutów katalogom. Dlatego napisałem mały plik wsadowy .bat, który robi to za mnie.

Plik nazywa się attribreset.bat i ma taką zawartość:

dir /ad /on /b > attriblista.txt
for /f "delims=" %%i in (attriblista.txt) do attrib -h -r -s "%%i"

 

Polecenie DIR:
/ad – listuje nazwy katalogów
/on – w porządku alfabetycznym
/b – bez dodatkowych informacji typu data itp.
> attriblista.txt – i zapisuje wynik wyszukania w pliku attriblista.txt

Pętla FOR
/f – przyjmuje, że wartości będą nazwami plików, każdy w nowym wierszu
„delims=” – nie traktuje spacji lub tabulatora jako końca nazwy pliku (tak jest domyślnie)
%%i in (attriblista.txt) – pobiera nazwy plików/katalogów z pliku attriblista.txt
do attrib -h -r -s „%%i” – zdejmuje z podanych obiektów atrybuty hidden, read only i system

 

Co ciekawe, z czasem zauważyłem, że tego rodzaju problemy ze znikającymi katalogami najczęściej pojawiają się na pendrajwach sformatowanych jako exFat.

Dodaj komentarz