Polecenia trybu shell, ściąga

Obszerna lista komend trybu shell dostępna jest pod adresem http://peb.pl/linux/3185-podstawowe-komendy-u-ywane-w-linuxie.html. Dla własnej potrzeby przesiałem je i pogrubiłem te najbardziej przydatne w moich zastosowaniach webmasterskich.

rm plik – kasowanie pliku
rm -r -f katalog – usuwanie katalogu wraz z podkatalogami i plikami, bez pytań

cd katalog – wejdź do katalogu „katalog”
cd .. – wejdź o jeden poziom katalogowy wyżej
ls -Alg – listuje zawartość katalogu, katalogi w jednej grupie
cat plik.txt – pokaż zawartość pliku
pwd – aktualna ścieżka
grep „am” plik – wyszukiwanie ciągu znaków „am” w pliku
ln – tworzenie skrótu
>, >>, <, << – przekazywanie

Przykłady:
ls -Alg > plik.txt – zapisanie zawartości katalogu do pliku
cat plik >> plik.txt – dopisanie do pliku.txt zawartości innego pliku
mail user@adres < plik – wysłanie pliku mailem
pwd > plik.txt – zapis aktualnej ścieżki katalogowej do nowego pliku plik.txt
pwd >> plik.txt – dopisanie wyniku do plik.txt, jeśli go nie znaleziono to zostanie utworzony

mc – uruchamia program Midnight Commander, linuxowy klon Nortona Commandera, rzecz niezbędna do przeżycia 🙂
lynx – pełnowartościowa tekstowa przeglądarka internetowa
top – menedżer procesów ze statystykami typu uptime itp.
ping nazwa_hosta lub nr_IP_hosta – sprawdza, czy komputer odpowiada na pakiety danych

tar – menedżer pakowania plików
zip – menedżer pakowania plików
gzip – menedżer pakowania plików
gunzip – menedżer rozpakowania plików

Przykłady:
tar -cvf plik.tar plik_do_pakowania – spakowanie pliku z wyświetleniem pakowanych plików
tar -zcvf plik.tar.gz plik_do_spakowania – spakowanie pliku
tar -xvf plik.tar – rozpakowanie pliku
tar -zxvf plik tar.gz – rozpakowanie pliku gz
tar -xvf file_tar rozpakowanie file_tar
zip -r nazwa-archiwum.zip katalog-do-spakowania
zip -r public_html.zip public_html
pakowanie rekursywnie katalogu public_html do ZBIORCZEGO pliku public_html.zip

unzip dane.zip – rozpakowywanie

Przydatne zmienne przechowujące datę, przykładowo dla 11 kwietnia 2012 godz. 21:55 i 30 sekund:
date +%y – rok 2-cyfrowo „12”
date +%Y – rok 4-cyfrowo „2012”
date +%m – nr miesiąca „04”
date +%d – nr dnia miesiąca „11”
trzy powyższe można zastąpić date +%F „2012-04-11”
date +%H – nr godziny „21”
date +%M – nr minuty aktualnej godziny „55”
dwa powyższe można zastąpić date +%R „21:55”
date +%S – nr sekundy aktualnej godziny „30”
trzy powyższe można zastąpić date +%T „21:55:30”

find -name szuk.html > log.txt – szuka plików o nazwie szuk.html, także w podfolderach a wynik zapisuje do logu

a więc jeśli jest potrzebny skrypt ułatwiający backup jakiegoś katalogu, może wyglądać tak:
#!/bin/bash
katalogbackupu=backupy

data=`date +%F_%T`
zip -r $katalogbackupu/$data.galeria.zip galeria
powyższy skrypt spakuje katalog galeria do pliku o (przykładowo) nazwie 2012-04-12_18:35:24.galeria.zip i umieści w podfolderze backupy

Jeśli jest potrzebny skrypt ułatwiający backup bazy mysql, może wyglądać tak:
#!/bin/bash
# pamietaj o wymianie ponizszych danych na wlasne
serwer=db416663537.db.1and1.com
uzytkownik=dbo433380537
haslo=OGertYGg
katalogbackupu=backupy
data=`date +%F_%T`
mysqldump –host=$serwer –all-databases –user=$uzytkownik –password=$haslo | gzip > $katalogbackupu/$data.grash_MySQL.gz

Dzięki zastosowaniu gzipa strumień danych z MySQL zostanie w locie spakowany. Teraz tylko podłączyć powyższe dwa skrypty do crona i można spać znacznie spokojniej.

Backupy danych najlepiej robić powyżej katalogu public_html – aby skrypty backupu i dane nie były widoczne w internecie. Są niestety takie hostingi jak 1and1.pl, które nie pozwalają na zapis powyżej public_html. Radzę wtedy backupy wgrywać do jednego przeznaczonego na to katalogu i odebrać ludziom z zewnątrz możliwość jego odczytu.
Ja robię takie rzeczy w TotalCommanderze. Najedź na katalog i z menu Plik wybierz polecenie Atrybuty:

I jakiekolwiek uprawnienia pozostaw tylko właścicielowi. Należy to zrobić dla skryptu oraz dla katalogu przechowującego backup. Pamiętaj, że aby uruchomić plik tekstowy jako skrypt bash musisz mu nadać atrybut wykonywania.

WGET

wget -r http://adres.com – ściągnie całą stronę z zawartością czyli obrazkami i podlinkowanymi w domenie adres.com plikami
zip -r adres.com.zip adres.com – spakowanie sobie tego do zipa

MidnightCommander

konfiguracja połączenia ftp

CTRL+\ otworzy listę zapisanych połączeń FTP

dodaj połączenie w formacie protokół://użytkownik:hasło@host przykładowo:

ftp://[email protected]:[email protected]

Python

python -V – wersja Pythona

pip list – lista zainstalowanych modułów Pythona

Dodaj komentarz