Prestashop, co admin wiedzieć powinien

Co ciekawego można zrobić wśród plików na FTP:

Prestashop 1.4 z panelu zarządzania nie daje możliwości usunięcia skórki. Można to zrobić ręcznie.
1) Skasuj wszystko z themes/nazwa_skórki_do_wywalenia
2) Skasuj wszystko z tools/smarty/compile

Sklep nie działa. Widzisz tylko komunikat: „Link to database cannot be established.”
Edytuj plik config/settings.inc.php
Serwer jest w kluczu „_DB_SERVER_”
Nazwa bazy w „_DB_NAME_”
Nazwa użytkownika „_DB_USER_”
Hasło w postaci jawnej „_DB_PASSWD”

Sklep nie działa. Widzisz tylko komunikat: „Obecna skórka jest nieosiągalna. Sprawdź nazwę katalogu i prawa dostępu.”
W pliku config/settings.inc.php możesz ręcznie zmienić skórkę sklepu. Zmodyfikuj wartość klucza „_THEME_NAME_”. Wpisz tam nazwę katalogu, w którym jest skórka. Zachowaj małe i duże litery bez zmian.

Co ciekawego znajdziesz w zrzucie MySQL:

Mail do admina. Szukaj wśród wartości kluczów „employee”.

Czas pomiędzy kolejnym dozwolonym regenerowaniem i wysłaniem hasła mailem reguluje wartość zmiennej „PS_PASSWD_TIME_BACK”.

Dodaj komentarz