Minecraft – import świata do Blendera

Ściągnij mc2obj.
Ja skorzystałem z pliku mc2obj_0.5.5_win ze strony https://github.com/FalconNL/mc2obj.

Po rozpakowaniu archiwum do katalogu mc2obj_0.5.5_win wejdź w ten katalog i odpal wiersz poleceń (cmd.exe)

Pracuję na Win7 64-bit, który dość restrykcyjnie przydziela dostęp do danych ze ścieżki C:UsersUzytkownikappdata itd. więc pliki z C:UsersUzytkownikAppDataRoaming.minecraftsaveszapisany_swiat skopiuj do C:Minesavezapisany_swiat

Przejdź do uruchomionego wiersza polecenia i odpal

mc2obj „c:minesavezapisany_swiat” -o „c:BlenderMinecraftzapisany_swiat” –circle=0,0,7 –miny=63

Jeśli wszystkie parametry podałeś prawidłowo program zacznie działać i wypisywać dane w stylu:

1/177: Processing chunk (-7, -2)

………………

177/177: Processing chunk (7, 2)

Done

I w ścieżce docelowej powstanie katalog c:BlenderMinecraftzapisany_swiat z plikami gotowymi do zaimportowania do Blendera.

W Blenderze robisz File -> Import -> Wavefront (.obj) i wskazujesz utworzony plik .obj

Miłego renderowania 🙂

 DRUGI SPOSÓB

Ze strony https://github.com/quag/mcobj/downloads pobieramy mcobj. Ja skorzystałem z pliku mcobj-0.12-windows

Ze strony http://code.google.com/p/mcobj-gui/downloads/detail?name=mcobj-gui-win.zip&can=2&q= pobieramy mcobj-gui. Ja skorzystałem z pliku mcobj-gui-win.zip o rozmiarze 3 948 809 bajtów (ten program nie przedstawia się numerem wersji).

Po rozpakowaniu obydwu archiwów odpal mcobj-gui.exe

Musisz wskazać trzy ścieżki:
Save file to process: czyli pełną ścieżkę do katalogu z zapisanym światem. Nie …./.minecraft/saves tylko …./.minecraft/saves/nazwa_swiata
File to save to: ścieżkę gdzie zostanie wyeksportowany świat w formacie .obj
mcobj location: ścieżkę gdzie leży mcobj.exe

Wciskasz Process i czekasz – zapewne dość długo jeśli to spory świat.

Miłego renderowania 🙂

 

 

Dodaj komentarz