Licznik energii elektrycznej jako watomierz

Czasami chce się wiedzieć jaką moc aktualnie pobiera dom. Lub o ile wzrósł pobór mocy po włączeniu dużego odbiornika.

Można do tego wykorzystać licznik energii elektrycznej zamontowany przez energetykę.

Liczniki elektroniczne sygnalizują ilość pobieranej mocy mrugnięciem diody.
Z reguły 500 takich mrugnięć to 1 kWh (kilowatogodzina).
A więc 500 mrugnięć w ciągu godziny oznacza pobieranie mocy 1000 watów.
Godzina ma 3600 sekund, a więc gdy czas pomiędzy mrugnięciami wynosi 7,2 sekundy to Twój dom pobiera 1000W.
Czas pomiędzy mrugnięciami jest odwrotnie proporcjonalny do pobieranej mocy.

A więc:
7200 / ilość sekund pomiędzy mrugnięciami = pobór mocy

Przykładowo, u mnie w domu wieczorem, 4-osobowa rodzina.
Mrugnięcie co 9 sekund daje nam: 7200 / 9 = 800 W
Po włączeniu czajnika mrugnięcia są co 2,75 sekundy, a więc: 7200 / 2,75 = 2618 W
a więc czajnik pobiera 1818 Watów.

A gdy licznik ma 1 000 imp/kWh:
Godzina ma 3600 sekund, więc gdy czas pomiędzy mrugnięciami wynosi 3,6 sekundy to Twój dom pobiera 1000W. A więc:
3600 / ilość sekund pomiędzy mrugnięciami = pobór mocy

Gdy czas pomiędzy mrugnięciami jest bardzo krótki trudno o dokładny pomiar sekund. Wtedy zliczam czas kilku mrugnięć i dzielę czas przez ich ilość.

Dodaj komentarz