Windows 7 usuwanie plików z nieprawidłową nazwą, linia poleceń CMD.EXE

Czasami trafi się plik lub katalog z nietypowym znakiem w nazwie. Bywa, że skasowanie takiego obiektu jest niemożliwe z Eksploratora lub innego menadżera plików. Co robić, jak żyć?

Uruchom cmd.exe koniecznie jako administrator.

Przenieś się do katalogu w którym jest problemowy obiekt, nazwijmy go katal
i wydaj polecenie

rd /s /q katal

jeszcze nie spotkałem się z katalogiem lub plikiem, który nie uległby temu poleceniu

Dodaj komentarz