Rekursywne przyznanie grupie „Administratorzy” praw do plików i podkatalogów

CMD uruchom jako admin.
Najkrótsza i najwygodniejsza komenda to:

takeown /R /A /F * /D Y

takeown /R /A /F „nazwa folderu” /D Y

takeown /R /A /F „\\serwer\udział” /D Y

Dodaj komentarz