Nowe zasady: Technik informatyk, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, technik elektroniki i informatyki medycznej

Od września rewolucja w kształceniu zawodowym. Zawody będą się składały z tzw. pakietów kwalifikacji. W tym dokumencie jest bardzo dużo informacji.

Przykładowe pakiety kwalifikacji:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych –  minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego: 360
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – 300 godzin
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami –  420 godzin
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich – 400 godzin
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych – 250 godzin
Jest też, nazwijmy to – baza wiedzy. Dokładnie nazywa się to: Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów. 270 godzin.

I teraz najciekawsze: aby otrzymać tytuł Technik informatyk, należy zdobyć kwalifikacje E.12, E.13, E.14. Oznacza to trzy egzaminy. I to jest dobra wiadomość. Bo np. Technik teleinformatyk wymaga zdobycia kwalifikacji E.13, E.15, E.16. Kwalifikacja E.13 się powtarza, więc wystarczy zdać kwalifikacje E.15 i E.16 i masz nowy zawód.

Tak więc szkoły nie będą oferowały zdobycia zawodu, lecz kursy przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Gdy będziesz miał trzy kwalifikacje: E.12, E.13, E.14 – zdane w dowolnym czasie i kolejności – składasz wniosek do OKE. Dodajesz świadectwo zdobycia wykształcenia średniego i OKE wypisuje papierek że jesteś Technikiem informatykiem.

Jeśli nie masz wykształcenia średniego to tytułu technika nie otrzymasz. Ale będziesz miał potwierdzone trzy kwalifikacje zawodowe składające się na ten zawód. Gdy średnie wykształcenie zdobędziesz później to zawnioskujesz do OKE i otrzymasz tytuł technika. Tak więc zniknie istniejąca teraz spora bariera w dostępie do kształcenia zawodowego w szkołach policealnych.

Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Zdobywanie zawodów stanie się bardziej elastyczne. Szybciej będzie można się przekwalifikować na pokrewny zawód i nie trzeba będzie zdawać powtarzającego się w nowym zawodzie materiału.

Niestety ilość godzin kształcenia przewidzianego na technika informatyka w nowym systemie jest tak obfita, że zaocznie nie wyrobisz się w dwa lata – jak w systemie starym. Pewnie przybędzie szkół wieczorowych i kształcących online.

Dodaj komentarz