Filtrowanie logów, plików tekstowych itp. w Windows

Załóżmy, że plik tekstowy z logami serwera WWW ma nazwę Mar2016.log

W linii komend systemu Windows użyj polecenia:
type Mar2016.log | findstr 404 > 404.txt

Aby wyfiltrować linie z wpisem 404 i wysłać wynik do pliku 404.txt

Operację można rozbudowywać dodając sortowanie np:

type Mar2016.log | findstr 404 | sort > 404sort.txt
type Mar2016.log | findstr 404 | sort /r > 404sort-rev.txt

 

Dodaj komentarz