Instalacja Argyll CMS Color Management System + ColorMunki na Windows 7 64-bit

1. Instalacja Argyll Color Management System
2. Instalacja Colormunki Design
3. Instalacja Argyll CMS GUI

1. Instalacja Argyll Color Management System

Ze strony http://www.argyllcms.com/downloadwin.html
pobieram Argyll CMS V1.4.0 spod adresu http://www.argyllcms.com/Argyll_V1.4.0_win32_exe.zip
pliki wypakowuję do katalogu D:\Warsztat\ArgyllCMSv140

Menu Start -> Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> System -> Zmień ustawienia -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe

Zaznaczam zmienną path, klikam Edytuj i w polu Wartość zmiennej dopisuję na końcu linijki ;D:\Warsztat\ArgyllCMSv140\bin (średnik jest ważny – rozdziela poszczególne pozycje).

 

2. Instalacja Colormunki Design

Podłączam Colormunki, po chwili pokazuje się komunikat o niepowodzeniu instalacji sterownika.

Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> System -> Menadżer urządzeń
prawy klik na colormunki i polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.

Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika -> Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze -> Pokaż wszystkie urządzenia, Dalej -> Z dysku, ścieżka D:\Warsztat\ArgyllCMSv140\libusb1 -> Dalej

Pokaże się monit o braku podpisu cyfrowego dla sterownika -> Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to.

Pokaże się komunikat o zaktualizowaniu sterownika ColorMunki (Argyll)

Po zakończeniu operacji w menadżerze urządzeń zobaczymy pozycję ColorMunki (Argyll) już bez trójkąta ostrzegającego o kłopotach ze sterownikiem.

3. Instalacja Argyll CMS GUI

Ze strony http://www.digifab.com/ArgyllCMSGUI/ pobieram plik http://www.digifab.com/ArgyllCMSGUI/ArgyllCMSGUI108.zip
Wypakowuję go do katalogu D:\Warsztat\ArgyllCMSGUI108 i uruchamiam ArgyllCMSGUI.EXE
Program prosi o podanie ścieżki do plików wykonywalnych Argyll CMS czyli D:\Warsztat\ArgyllCMSv140\bin.

Po jej podaniu otworzy się ładne okienko umożliwiające kalibrację monitora, skanera i drukarki.

Inną popularną nakładką GUI na Argylla jest dispcalGUI dostępny pod adresem http://dispcalgui.hoech.net/. Pozwala on profilować jednak tylko monitory.

Doradzam używanie GUI, gdyż sterując Argyllem z linii poleceń trzeba zrozumieć poniższy schemat blokowy, co jest mocno zniechęcające:

Dodaj komentarz