W następnej hossie nie trzeba będzie sprzedawać Bitcoina, żeby się spieniężyć

Jednym z najciekawszych projektów kryptowalutowych jest Sovryn.
Właśnie uruchamia protokół Zero. Możesz dać Bitcoina w zastaw i natychmiast otrzymać ponad 90% jego wartości w dolarach. W postaci pożyczki oprocentowanej na 0%. Jedyną opłatą jest 0,5 procenta w chwili uruchamiania pożyczki.

To daje niezwykłą możliwość spieniężenia BTC w czasie hossy. Gdy cena będzie dostatecznie atrakcyjna, zamiast sprzedawać BTC można na jego podstawie wygenerować linię kredytową i wypłacić 90% wartości. Jeśli kurs nadal będzie rósł – można wypłacać coraz więcej dolarów. Zastaw Bitcoina zostanie sprzedany a linia kredytowa zamknięta dopiero wtedy, gdy kurs spadnie do 110% zastawu.

Poniżej film poglądowy z oficjalnego kanału Youtube. Na pewno warto się tym zainteresować, bo jesteśmy w ewidentnej bessie.

Tymczasem Unia Europejska chce wprowadzać uregulowania kryptowalut na szczeblu ogólnounijnym. Oznacza to adopcję prawną i miliony nowych użytkowników. Lepiej kupić Bitcoina już teraz, bo za kilkanaście lat, gdy będzie oferowanych w ulicznych kantorach walutowych – będzie stukrotnie droższy.

Najciekawszy produkt Sovryna: Pożyczka zabezpieczona Bitcoinem z oprocentowaniem 0%. Porównanie z konkurentami.

.

Poniżej bardzo ciekawy opis generowania dolarów z Bitcoina w protokole Zero (Twitter Professor OneDigit).

Zastanówmy się nad stabilnością powiązania monety stablecoin wspieranej przez ZUSD BTC produkowanej przez protokół @SovrynBTC Zero.

Stabilne pegi są niezbędne dla opłacalnego stablecoina.
Po pierwsze, ZUSD jest zabezpieczony nadzabezpieczonym BTC. Jeden ZUSD reprezentuje pożyczkę w wysokości jednego dolara w BTC. Protokół umożliwia każdemu wykupienie ZUSD za tę samą wartość rynkową zabezpieczenia BTC denominowanego w USD, pomniejszoną o niewielką opłatę.

Ponieważ inteligentny kontrakt wymaga co najmniej 110% BTC w celu zabezpieczenia pożyczki ZUSD, w BTC zawsze jest więcej wartości oczekujących na umorzenie niż zaległe ZUSD.

Każdy, kto posiada ZUSD, może je wykupić za tę samą nominalną kwotę USD w BTC. Jeśli cena rynkowa ZUSD spadnie poniżej 1 USD, posiadacz 100 ZUSD może ją wymienić na 100 USD BTC i sprzedać. Jeśli więc cena rynkowa ZUSD odbiegnie znacznie poniżej 1 USD, zostanie ona zlikwidowana.

Jeśli ZUSD znacznie przekroczy 1 USD, arbitrzy mogą zaciągnąć pożyczki w ZUSD i sprzedać je za USD z zyskiem i zlikwidować różnicę w cenie. Gdy ZUSD powróci do wartości USD, ZUSD można odkupić, aby odblokować zabezpieczenie BTC.

W przypadku, gdy ZUSD przekroczy 1,10 USD, pożyczkobiorca może uzyskać 100 ZUSD za BTC o wartości 110 USD i po prostu sprzedać ZUSD z zyskiem i stracić zabezpieczenie. Tak więc 1,10 USD to twarda pułapka ceny.

Rozważmy teraz kilka ekstremalnych przypadków – pomyśl o manipulacji wielorybami lub o zachowaniu napędzanym czymś innym niż motywem zysku. Jedyną rzeczą, jaką może zrobić wieloryb, jest zaciągnięcie dużej pożyczki lub wykupienie całego ZUSD, a następnie zatrzymanie go lub umorzenie. Rozważmy więc te przypadki.

Zauważ, że rynek BTC jest na tyle duży, że trudno nim manipulować przy dużych wahaniach cen, więc każda manipulacja musi iść po stronie ZUSD. Jest to jedna z największych zalet zabezpieczenia BTC w porównaniu z innymi zabezpieczeniami w aktywach kryptograficznych.

Załóżmy, że wieloryb zaciąga ogromną pożyczkę w ZUSD i wyrzuca ją na rynek. Czy ZUSD rozwiąże zakotwiczenie? Nie, każdy może kupić ZUSD i wymienić je na 1 BTC. O ile cena BTC nie spadnie niemal natychmiast, zabezpieczenie BTC będzie czekało na wypłatę wszelkich umorzeń ZUSD po wartości nominalnej.

Załóżmy, że wieloryb bierze ogromną pożyczkę i natychmiast ją wykupuje. Ponownie, więcej zabezpieczeń BTC będzie czekało na wypłatę wszelkich umorzeń ZUSD po wartości nominalnej. Pożyczka dodała tylko do zabezpieczenia, więc dostępne jest zabezpieczenie na spłatę wykupu, a potem trochę.

Co się stanie, jeśli wieloryb wykupi wszystkie ZUSD na rynku i zatrzyma je, aby spróbować odwiązać ZUSD w górę? Czy ludzie, którzy muszą spłacić pożyczkę, będą musieli zapłacić znacznie więcej niż 1 dolara, aby uzyskać trochę ZUSD na spłatę pożyczki? Mało prawdopodobne, ze względu na arbitraż.

Arbitrzy dostrzegą okazję i zaciągną pożyczki oraz sprzedają ZUSD z zyskiem. Stworzy to wystarczającą ilość płynnego ZUSD, aby zapobiec nierównowadze podaży i popytu. Wieloryb będzie siedział na niepłynnym ZUSD z zamkniętym BTC, płacąc za to opłatę Zero.

Co jeśli wieloryb celowo trzyma dużą kwotę ZUSD, gdy cena BTC gwałtownie spada? W takim przypadku ZUSD może być pilnie potrzebny do spłaty kredytów lub likwidacji kredytów. Ponownie pojawi się arbitraż, aby zachęcić innych do zaciągania pożyczek ZUSD i ich sprzedaży.

Jeżeli arbitraż nie obniży wystarczająco ceny ZUSD (mało prawdopodobne), likwidacje z puli stabilności zlikwidują pozycje kredytowe i zmniejszą popyt na ZUSD. Jeśli pula stabilności się wyczerpie, pozycje zabezpieczeń i zadłużenia zostaną rozdzielone między innych kredytobiorców.

Co się stanie, jeśli wieloryb celowo wykupi dużą kwotę ZUSD, gdy cena BTC gwałtownie spadnie? ZUSD może być pilnie potrzebny do spłaty kredytów lub likwidacji kredytów. Linie kredytowe o najniższym zabezpieczeniu zostaną spłacone przed likwidacją, zmniejszając zapotrzebowanie na ZUSD.

Jedyny przypadek, w którym ZUSD mógłby spaść poniżej wartości tej samej kwoty BTC w USD, to gdyby cena BTC spadła tak szybko, że pozycje nie mogły zostać zlikwidowane przy 110% współczynniku zabezpieczenia i spadły poniżej 100%. Ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Czemu?

Zero przechodzi w tryb odzyskiwania, jeśli ogólny współczynnik zabezpieczenia spadnie poniżej 150%. Tryb odzyskiwania zachęca kredytobiorców do zwiększenia współczynnika zabezpieczenia poprzez umożliwienie likwidacji linii kredytowych poniżej 150% CR.

Podsumowując, nawet w ekstremalnych okolicznościach celowej manipulacji, ZUSD powinien całkiem dobrze utrzymać swoją pozycję w miarę wzrostu. Im większa skala, tym trudniej wielorybowi próbować manipulować ceną.

Dodaj komentarz