Wszystkie wpisy, których autorem jest technik

VBA od zera czyli Visual Basic for Applications dla biurowego rekina

Włączenie karty Developer: Plik/Opcje/Dostosowywanie Wstążki/ TAK przy pozycji Deweloper.

ALT+F8
ALT+F11

.xlsm

 

 

 

.